Akademisyenler

PROF. DR. NECMETTİN TOZLU
1945 yılında Gümüşhane Merkez Kocayokuş Köyü’nde dünyaya geldi. İlkokulu Kale’de, orta ve lise eğitimini Gümüşhane’de tamamladı. Ankara Yüksek Öğretmen Okulu Eğitim Bilimleri Fakültesi’nden mezun oldu. Erzurum Atatürk Üniversitesi’ne Pedagoji Asistanı olarak girdi. İsmail Hakkı Baltacıoğlu’nun Eğitim Sistemi Üzerindeki araştırmasıyla doktorasını verdi. Michigan Üniversitesinde araştırma ve incelemelerde bulundu. Eğitim Felsefesi Anabilim Dalında Doçent ünvanını aldı. Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü Başkanı ve aynı üniversitede Profesörlüğe yükseldi. Van Yüzüncüyıl Üniversitesi Eğitim Bilimleri Bölüm Başkanı olarak görev yaptı. Eğitime Giriş, Eğitim Felsefesi, Kültür ve Eğitim Tarihimizde Yabancı Okullar, Orta Öğrenimde Öğrenci Başarısının Değerlendirilmesi,  Eğitim Problemlerimiz Üzerinde Düşünceler, Eğitim Felsefesi Nedir?, Eğitim Üzerine Felsefeler-Batı Düşüncesinin Temelleri Üzerine (Çeviri), İbni Tufeyl’in Eğitim Felsefesi ve Aşık Nuri Baba adlı eserleri yayınlandı. Türk Felsefe Derneği, Türkiye Yazarlar Birliği, The Philosophy of Education Society üyelikleri bulunmaktadır. Araştırma konuları arasında; Insan, Toplum, Eğitim ve Devlet gösterilebilir. Özel ilgi alanları kitap okuma, Türk Halk Müziği, Yüzme ve Seyahattir. 2007 yılında Gümüşhane AK Parti’den Milletvekili aday adayı oldu. 2012 yılında emekliye ayrıldıktan sonra Şubat-2015 tarihine kadar Bayburt Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanı olarak görev yaptı. Halen Bayburt Üniversitesi Rektör Başdanışmanı olarak görev yapmaktadır.

 

PROF. DR. KENAN AYDIN

27.12.1955 tarihinde Torul İlçesinde doğdu. Liseyi Gümüşhane Öğretmen Lisesi’nde (1970–1974), Lisans eğitimini TODAİE-Türkiye ve Ortadoğu Amme İdaresi Enstitüsü, SİYO-Sevk ve İdare Yüksek Okulu’nda (1974–1979), Yüksek Lisans eğitimini Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Yönetimi Bölümü’nde tamamladı. (1985–1987) Doktora Eğitimini “Perakendecilik ve Departmanlı Mağaza Müşterilerinin Sosyo-Ekonomik Özellikleri" tezi ile İstanbul Üniversitesi-Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Siyaset Bölümü’nde tamamladı. (1989–1992) 1974–1977 yılları arasında İlkokul Öğretmenliği ve Yöneticiliği görevinde bulundu. GİMA’da Müfettişlik, İnsan Kaynakları Müdürlüğü, Genel Müdür Yardımcılığı ve Genel Müdürlük görevlerini yürüttükten sonra 01.04.1996 tarihi itibariyle üniversiteye intisap etmiştir. 07.12.2007 tarihinde Doçent ünvanı aldı. Daha sonra Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi’nde çalışmaya başlayan Aydın, 2001-2011 tarihleri arasında 10 yıl süreyle Kocaeli Üniversitesi’nde görev yaptı. 14 Şubat 2011 tarihinde de Yıldız Teknik Üniversitesi’nde göreve başlamıştır. 2011 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Dekan Yardımcılığına atandı. Aydın, 07.03.2013 tarihi itibariyle de Profesörlük ünvanını alarak bu kadroya atanmıştır. 15.07.2013 tarihinde Yıldız Teknik Üniversitesi (YTÜ) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesine Dekan olarak atandı. Çok sayıda bilimsel çalışma ve yayınları, Ulusal ve Uluslararası Makaleleri, bildirileri bulunmaktadır. Ayrıca çeşitli sivil toplum örgütü ve derneklerde üye ve başkan olarak görev almaktadır. Aydın ayrıca GÜSİAD (Gümüşhaneli Sanayici ve İşadamları Derneği) Başkanlığı, GÜMÜP ve TEGA Danışma Kurulu Üyeliği gibi görevlerde de bulunmaktadır. Prof Dr Kenan Aydın; evli ve iki çocuk babasıdır.

 

PROF. DR. ATİLLA MİRATİ MURATHAN

1955 yılında Gümüşhane Kelkit İlçesinde doğdu. Baba tarafından Gümüşhane Aşağı Alıçlı (A. Tezene) Köyü'ndendir. Babası Sarıkamış Harbi gazilerinden Ömer Murathan  Annesi Gümüşhane Birinci dönem Milletvekili Ruşen Oktar’ın kızı Safiye Hanım’dır. Gümüşhane Fevzipaşa İlkokulu, Gümüşhane Atatürk Ortaokulu ve Ankara Sincan Lisesi’ni bitirdi. Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi Kimya Mühendisliği Bölümü’nden Yüksek Mühendis olarak mezun oldu. Ankara Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü’nde Doktora eğitimini tamamladı. 1985 yılında 8 ay, Samsun Ondokuzmayıs Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Araştırma Görevlisi olarak çalıştı. 1985 yılında Gazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Kimya Mühendisliği Bölümünde  Araştırma Görevlisi olarak çalışmalarını sürdürdü. 1997 yılından beri Gazi Üniversitesi Kimya Mühendisliği Bölümünde Öğretim Üyesi olarak çalışmaktadır. Fakülte Sosyal Faaliyetler Koordinatörlüğü (1989–1995), İş Dünyası Dergisi Yayın Kurulu Üyeliği, (1998–2000), TSE Kimya Hazırlık Grubu Standart Hazırlama Komisyon Üyeliği (1999–2000), TSE Kimya Hazırlık Grubu Standart Hazırlama Komisyon Başkan Yardımcılığı (2000-2001), TSE Çevre Hazırlık Grubu, Atıklar Daimi Komitesi Başkanlığı (2001-2002), DPT VIII BYKP Özel İhtisas Komisyonu (Çevre) Üyeliği (1999-2000), Kimya Mühendisliği Bölümü Başkan Yardımcılığı (2001- 2004), FenBilimleri Enstitüsü Kurulu Üyeliği, Fakülte Kurulu Üyeliği, Bölüm Akreditasyon Komisyonu Başkanlığı görevleri yanında  2008 yılından beri de, TÜRKAK tarafından düzenlenen akreditasyon denetimlerinde görev almaktadır. Çeşitli kurumlarda mesleki eğitim seminerlerine eğitimci olarak katılmaktadır. 2010 yılında 9. Ulusal Kimya Mühedisliği Kongresini (UKMK-9) düzenledi. Uluslar arası, ulusal dergilerde çok sayıda bilimsel makaleleri yayınlandı, Ulusal ve uluslar arası çeşitli sempozyum ve kongrelerde sunumlar gerçekleştirdi. TÜBİTAK ve DPT benzeri ulusal projeleri, üniversite bilimsel araştırma projelerinde yürütücü ve araştırmacı olarak katkıda bulundu. Çeşitli Uluslararası bilimsel dergilerde hakemlik yapmaktadır. Akademisyenler Birliği Yönetim  Kurulu Üyesi ve  Kimya Mühendisleri Odası üyesidir. 2009 yılından bu yana Gazi Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Kimya Mühendisliği Bölüm Başkanı olarak görevine devam etmektedir. Gazi Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof Dr Ayşe Murathan’la evliliğinden isimli üç çocuk babasıdır.

 

PROF. DR. NECMETTİN ALKAN

1966 yılında Gümüşhane Köse Altuntaş Köyü’nde doğdu. İlkokulu Altıntaş Köyü’nde tamamladı. 1978 yılında İstanbul’a göç etti. Ümraniye Ortaokulu ve Ümraniye Lisesi’ni bitirdi. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü’nden 1990’da mezun oldu. 1991’den itibaren eğitimine Almanya’da devam etti. Diploma denkliğinden dolayı, Freiburg’ta Albert Ludwig Üniversitesi’nde Yakınçağ Tarihi, Sosyal ve İktisat Tarihi ile Şarkiyat Bölümlerinde yeniden yüksek tahsil yapmak zorunda kaldı. II. Abdülhamid ve II. Wilhelm Dönemlerindeki Osmanlı-Alman Münasebetleri doktora tezi ile 2003’te aynı üniversitede Felsefe Doktoru unvanını aldı. Meslekî kariyerine KTÜ Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü’nde başladı. Sırasıyla 2003’de Dr. Öğretim Görevlisi ve ardından 2004’de Yrd. Doç. Dr. Öğretim Üyesi olarak görev yaptı. Aynı üniversitede 2009 yılında Doç. Dr. ve 2014 yılında Profesör oldu. Tarih Bölümü Başkan Yardımcısı olarak görev yaptı. Başta “Yakınçağ Osmanlı Tarihi” olmak üzere, “Osmanlı Modernleşme Tarihi”, “Balkan Tarihi” ve “Bosna-Hersek Tarihi”, “Medeniyet Tarihi” ve “Tarih Felsefesi” alanlarıyla ilgileniyor. Üniversite verdiği dersler ise, “Osmanlı Yakınçağ Tarihi (1789-1918)”, “Osmanlı Yenileşmesi ve Fikir Hareketleri”, “Medeniyet Tarihi”, “Sömürgecilik Tarihi”, “Balkan Tarihi” ve “Tarih Felsefesi”dir. Evli olup, beş çocuk babasıdır. Başta tarih alanındaki bilimsel dergilerde olmak üzere, popüler tarih dergileri ve günlük gazetelerde 100’ün üzerinde makale kaleme aldı. 24 bilimsel toplantıya iştirak etti. Çeşitli şehirlerde tarih konferansları verdi. Mahallî ve ulusal yayın yapan TV kanallarında programlara katıldı. Başlıca telif eserleri ise şunlardır: Dağılan Yugoslavya Mozaiğinde Bosna (1995), Die deutsche Weltpolitik und die Konkurrenz der Mächte um das osmanische Erbe. Die deutsch-osmanischen Beziehungen in der deutschen Presse 1890-1909, Lit Verlag, Münster 2003. Avrupa Karikatürlerinde II. Abdulhamid ve Osmanlı İmajı (2006), Mutlakiyetten Meşrutiyete II. Abdülhamid ve Jöntürkler (2009), Selanik İstanbul’a Karşı: 31 Mart Vak’ası ve Sultan II. Abdülhamid’in Tahttan İndirilmesi (2011), Selanik’in Yükselişi: Jön Türkler Abdülhamid’e Karşı 1908 İhtilâli (2012), Ve Selanik Düştü: 1912-1913 Balkan Savaşı ve Hezimeti (2014), Ali Şükrü Bey: Hürriyet Uğruna 39 Yıl (2015) TRT’de yayınlanan Filinta dizisinin danışmanlığını yapmaktadır.

 

PROF. DR. KENAN ARAZ

06.02.1944 tarihinde Torul’da doğdu. Trabzon Fatih İlkokulu Trabzon Lisesi’ni bitirdi. Hacettepe Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi’nden (1963–1968) mezun oldu. Hacettepe Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Ağız Diş Çene Hastalıkları ve Cerrahisi Anabilim Dalı’nda Yüksek Lisans eğitimini (1968–1970) tamamladı. Doktora öğrenimine başladı. 1977–1988 arası Doçent olarak görev yaptı ve 1988 yılında Profesörlüğe yükseldi. 1973–1975 arası Almanya Erlangen Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Ağız Diş Çene Hastalıkları ve Cerrahisi Anabilim Dalında çalıştı. 1981–1985 Hacettepe Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Fakülte Kurul Üyeliği, 1981- 1984 Fakülte Yönetim Kurul Üyeliği, 1987–2000 HÜ Ağız Diş Çene Hastalıkları ve Cerrahisi Anabilim Dalı Başkanlığı, 2000-2003 Üniversitelerarası Kurulu Sağlık Bilimleri Temel Alan Komisyon Üyeliği, 2000-2003 HÜ Senato Üyeliği, 2003-2008 YÖK Diploma Denklik Komisyon Üyeliği, 2003-2008 Başkent Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi, Genel Koordinatörlüğü, Senato Üyeliği ve Öğretim Üyeliği, 03.10.2008 Başkent Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Dekan Vekilliği, 24.11.2008’den itibaren Başkent Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı olarak görev yapmaktadır. Ayrıca; Hacettepe Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Vakfı, Trabzon Vakfı Başkan Yardımcılığı, Büyük Anadolu Vakfı Yönetim Kurulu Üyeliği ve Atlı Spor Kulübü Eski Başkanı ve Yönetim Kurulu Üyeliği yapmaktadır. Ulusal (32) ve Uluslar arası (10) bilimsel makale ve bildirisi bulunmaktadır. 2010 yılında Başkent Üniversitesi Rektörlüğüne getirildi. Prof Dr Kenan Araz evli ve iki çocuk babasıdır.

 

PROF. DR. YUSUF AYVAZ

15.12.1963 tarihinde Gümüşhane Torul İlçesi Güzeloluk Köyü’nde dünyaya geldi. Babası İbrahim Bey, annesi Melek Hanım. 1985 yılında KTÜ İnşaat Mühendisliği Bölümü’nden mezun oldu. Yüksek lisansını 1987 yılında KTÜ, Fen Bilimleri Enstitüsü, İnşaat Mühendisliği Anabilim Dalı’nda ve Doktorasını 1988-1992 yılları arasında Amerika Birleşik Devletleri Texas Tech University, Department of Civil Engineering tamamladı. KTÜ İnşaat Mühendisliği’nde Araştırma Görevlisi (1987–1993), KTÜ İnşaat Mühendisliği’nde Yardımcı Doçent (1993–1996) ve KTÜ İnşaat Mühendisliği’nde Doçent (1996–2002) ve 2002 yılı Haziranında da profesör unvanını aldı. Uzun süre Karadeniz Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Yapı Anabilim Dalı’nda görev yapan Ayvaz 2010 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Yapı Anabilim Dalı’na Profesör olarak atandı. 15 Ağustos 2011 tarihinde YTÜ Rektör Yardımcılığı görevine atandı. KTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Müdür Yardımcılığı (1998–2002), KTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Kurulu ve Enstitü Yönetim Kurulu Üyeliği (1998–2004), KTÜ Fen Bilimleri Enstitü Müdürlüğü (2002–2004) ve KTÜ İnşaat Mühendisliği Yapı Anabilim Dalı Başkanlığı (2002–2005), KTÜ Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Fakülte Kurulu Üyeliği (2004-2005), KTÜ İnşaat Mühendisleri Odası Üyeliği yaptı. Lisans öğrenimi sırasında İnşaat Mühendisliği Bölümü Başarı Ödülleri, Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dekanlığı Sınıf Birinciliği Ödülleri, Lisans öğrenimi son sınıfta DSİ Genel Müdürlüğü Bursu, K.T.Ü. Rektörlüğü Onur Belgeleri ve TÜBİTAK Yurt Dışı Bilimsel Yayınları Teşvik Ödülleri sahibidir. Prof Dr Yusuf Ayvaz’ın ulusal ve uluslar arası alanda sayısız makaleleri bildiri, kitap yazarlığı ve hakemlikleri bulunmaktadır. Prof Dr Yusuf Ayvaz evli ve üç çocuk babasıdır.

 

DOÇ. DR. NEVA ÇİFTÇİOĞLU

TRT Radyo sanatçısı Gümüşhaneli Ayhan Bey’in kızı olarak 1963 yılında Erzurum’da doğdu. Orta ve lise eğitimini Ankara’da tamamladı. 1985 yılında Hacettepe Üniversitesi Biyoloji Bölümü’nden mezun oldu. Aynı yıl Ankara Tıp Mikrobiyoloji Bölümü’nde mastır ve doktora yaptı. 1991’de Devlet Bursu kazanarak Finlandiya Kuopio Üniversitesi Biyoteknoloji Bölümü’nde çalışmaya başladı ve aynı üniversitede doçent oldu. Dr. Olavi Kajander ile vücutta kireçlenmelere neden olan “nanobakteri” adını verdikleri yeni bir mikro-organizmayı izole etmeyi başardı ve “nanobakteri”lerin kireçlenme içeren hastalıkların başlamasında tetikçi faktör olduğunu belirledi. Dünyanın pek çok üniversitesinden çağrılar alarak oralarda bilimsel çalışmalara katıldı. Halen 5 Avrupa ülkesi ile Kanada ve Amerika’da bu ortak çalışmaları sürdürüyor. Bugüne kadar 10 uluslararası ödüle layık görüldü. Çalışmaları 1998’de Amerikan Uzay Ajansı (NASA)’nın dikkatini çekti ve kendisine yapılan öneri ile bu kurumun Astrobiyoloji Enstitüsü’nde asil üye olarak göreve başladı. 2001 yılında NASA Johnson Uzay Merkezi’ne geçti. Halen ‘Mars’ta Hayat Araştırma’ ve ‘Yer çekimi olmayan koşullarda astronotlarda böbrek taşı oluşumunun sebepleri’ isimli projelerde yetkili uzman olarak çalışmaktadır. Haliç Rotary Bilim Meslek Ödülü sahibidir. Finlandiya`da doktora sonrası çalışmalarıyla Nobel Tıp Ödülü`ne aday gösterildi. Aynı yıl İskandinav Ülkeleri Bilim Ödülü`nü ve En Başarılı Bilim Yayını Ödülü ve 2006`da NASA`DAN Olağanüstü Bilim Adamı Ödülü aldı. Birçok ülkede, üniversitelerde misafir profesör olarak ders verdi.

 

PROF. DR. YUSUF DEVRAN

1969 yılında Gümüşhane Arzular Beldesi’nde doğdu. 1985 yılında Gümüşhane İmam Hatip Liesi’ni birincilikle bitirdi. Ankara Cumhuriyet Lisesi’ni bitirdi. 1989 yılında Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo-Televizyon Bölümü’nü bitirdi. Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Radyo ve Televizyon Anabilim Dalı’nda, 1992 yılında yüksek lisansını, 2001 yılında doktorasını bitirdi. 1993-1996 yılları arasında Londra’da bulundu ve South Thames College, Medya ve Dizayn Fakültesi’nde Stüdyo Yönetmenliği ve Multimedya konusunda eğitim gördü. Üç yıl süreyle yönetmen ve haber editörü olarak medya sektöründeki farklı kurumlarda çalıştı. 1999 yılında Yeditepe Üniversitesi İletişim Fakültesi eğitim kadrosuna dahil oldu. 2001 yılında yardımcı doçent ve 2005 yılında ise doçent olan Devran, 2001-2009 yılları arasında Yeditepe Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekan Yardımcılığı, Fakülte Yönetim Kurulu ve Fakülte Kurulu Üyeliği görevlerinde bulundu. 2011 yılında Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi’ne profesör olarak atandı. Aynı yıl Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü Başkanı ve İletişim Fakültesi Dekanı oldu. 2011-2014 yılları arasında Marmara Üniversitesi Yönetim Kurulu ve Üniversite Senatosu Üyeliği yaptı. Televizyon reyting ölçümleri denetleme heyeti başkanlığı görevinde bulundu. Telif ve tercüme 7 kitabı bulunan Yusuf Devran’ın öne çıkan eserleri arasında “22 Temmuz: Bir Dönemin Sonu Mu Başlangıcı Mı?”, “Siyasal İktidar-TRT İlişkisinin Dünü” ve “Haber, Söylem, İdeoloji” başlıklı kitapları yer almaktadır. Ulusal ve uluslararası dergilerde yayınlanan çok sayıda makalesi bulunan Yusuf Devran, yurt içinde ve yurt dışında çok sayıda konferansta bildiri sundu. “Gelişmiş Ülkelerde Yaşlı Nüfusun Bakımına Yönelik Çağdaş ve Ekonomik Uygulamalar: Darülaceze Modelinin Rehabilitasyonu” konulu Hollanda’da yaptığı araştırma projesinin bir çok önerisi Türkiye’de yerel ve merkezi yönetim tarafından uygulamaya konuldu. Devran çok iyi düzeyde İngilizce ve orta düzeyde Arapça bilmektedir. Bir süre İngilizce olarak yayımlanan Global Media Journal dergisinin editörlüğünü yapan Yusuf Devran, European Communication Research and Education Association (Avrupa İletişim Araştırma ve Eğitim Derneği) ile European Communication Association (Avrupa İletişim Derneği) üyesidir. Ayrıca toplumumuzda sosyal medya duyarlılığını artırmak amacıyla kurulan Dijital Demokrasi Platformu’nun kurucu üyesidir.  Yusuf Devran akademik görevleri dışında İstanbul’daki Gümüşhane sivil toplum örgütlerinde de aktif olarak görev aldı. İstanbul Gümüşhane İli ve İlçeleri Yardımlaşma ve Kalkındırma Derneği’nde uzun süre Yönetim Kurulu Üyeliği yaptı. Halen İstanbul Gümüşhane Dernekler Federasyonu (GÜDEF)’te danışmanlık yapmaktadır. Devran, evli ve üç çocuk babasıdır.

 

PROF. DR. YAHYA DOĞAN

1 Mayıs 1949'da Gümüşhane Köse İlçesinin Salyazı Beldesi'nde doğdu. Babası Lütfi Bey, annesi Sabire Hanımdır. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi, İktisat ve Maliye Bölümünü 1973’te bitirmiştir. 1973-1977 yılları arasında Paris I-Sorbone Üniversitesinde Kalkınma İktisadı konusunda Yüksek Lisans ve Doktora çalışmalarını tamamladı. Yurda döndükten sonra askerlik görevini Kırkağaç Jandarma Alayı’nda  asteğmen olarak yapmış, Ege ve Dokuz Eylül Üniversitelerinde Maliye Bilim Dalında Öğretim Üyesi olarak çalıştı. 1981-1982 yıllarında Paris’te Institut International d’Administration Publique ve çeşitli kamu teşebbüslerinde uygulamalı araştırma çalışmalarında bulunmuş, Fransa’da KİT’lerin millileştirilmesi ve özelleştirilmesi çalışmalarını yakından takip etmiştir. Üniversitedeki görevi dışında Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı’nda ve Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı’nın kurulmasıyla da bu kuruluşta, 1984-1987 yılları arasında Danışman ve Daire Başkanı olarak görev yapmıştır. Ekonomik Araştırmalar ve Değerlendirme Genel Müdürlüğü’nün kurulmasına öncülük etti. 1978 yılında Doçent olmuştur. Avrupa Konseyi İskan Fonu’nda (Strasbourg) ve IMF Enstitüsü’nde (Washington D.C.) ekonomik konularda çalışmalar yapan Doğan, 1987-1990 yıllarında Brüksel’de NATO Uluslararası Denetleme Kurulu Üyesi ve Başkanvekili olarak görev yapmıştır. 1991'de Cumhurbaşkanlığı Devlet Denetleme Kurulu Üyeliğine atandı. 1993 yılında Profesör olmuştur. 1995’de NATO Uluslararası Denetleme Kurulu Üyeliğine tekrar seçildi. NATO Karargahı Bütçe ve Mali İşler Başkanlığı görevlerinde bulunmuştur. İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi ve daha sonra Manisa Celal Bayar Üniversitesinin kurulmasına öncülük etmiş ve bu Üniversitede Maliye Profesörü lisans ve doktora dersleri vermiştir. Gelişmekte olan ülkelerde kalkınmaya yönelik projelerin uygulama ve değerlendirilmesi ile vergi teşvik politikaları ve uluslararası müzakerecilik konularında ihtisas sahibidir. Ekonomi ve Maliye alanında birçok makale, bildiri, araştırma ve kitapları bulunuyor. “Kamu İktisadi  Teşebbüsleri ve Özelleştirme”, “Türkiye’de Fon Sistemi ve Kamu Ortaklığı Fonu Uygulaması”, “Yap-İşlet-Devret Modeli”, “Tarımsal Destekleme Alımları”, “Gelişmekte Olan Ülkelerde Devletin Yatırımları Yönlendirme Politikası” adlı eserleri yayınlanmıştır. 2007 Genel Seçimlerinde Ak Parti’den Gümüşhane milletvekili seçildi. TBMM’de Milli Savunma Komisyonu Üyeliği, NATO  Parlamenterler Asamblesi Türk Grubu Başkanvekilliği, Türkiye-Fransa Parlamentolararası Dostluk Grubu genel Sekreterliği görevlerini yürütmektedir. Ayrıca, TBMM’de, Uyuşturucu Başta Olmak Üzere Madde Bağımlılığı ve Kaçakçılığı Sorunlarının Araştırılarak Alınması Gereken Önlemlerin Belirlenmesi Amacıyla Kurulan Meclis Araştırması Komisyonu ve Madencilik Sektöründeki Sorunların Araştırılarak Alınması Gereken Önlemlerin Belirlenmesi Amacıyla Kurulan Meclis Araştırması Komisyonu’nda görev almıştır. Ankara GÜDEF (Gümüşhane Dernekler Fedarasyonu) Onur Kurulu Üyesidir. Aynı zamanda Yeminli Mali Müşavir olan Doğan, evli ve iki çocuk babasıdır.     

 

PROF. DR. ALİ METİN ESEN

15.04.1971 tarihinde Gümüşhane Karşıyaka Mahallesi’nde dünyaya geldi. Babası Gümüşhane Eğitim Araçları Müdürü Ahmet Hami Bey, annesi Nimet Hanım. İlk ve ortaöğrenimini Gazipaşa İlkokulunda başlayıp, Üsküdar Şemsipaşa İlkokulu, Üsküdar Ortaokulu ve İstanbul Kabataş Erkek Lisesi’nde tamamladı. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden 1995 yılında mezun oldu. Yüksek lisansını Ege Tıp Fakültesinde gerçekleştirdi. 1996–2001 arası Şişli Etfal Hastanesi İç Hastalıklar Bölümü ve İstanbul Üniversitesi Kardiyoloji Enstitüsünde Kardiyoloji İhtisası yaparak Kardiyoloji Uzmanı olmaya hak kazandı. 2002–2003 yıllarında Afyon Kocatepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Ana Bilim Dalı’nda önce Uzman daha sonra Yardımcı Doçent kadrosunda çalıştı. İstanbul Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Kardiyoloji Doçentliği, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesinde  Profesör ünvanı alan Ali Metin Esen eğitim aldığı kurumlar haricinde İstanbul JFK Hastanesi (Uzman Doktor), Kocatepe Üniversitesi (Yardımcı Doçent Doktor), Bezmiâlem Vakıf Gureba Eğitim ve Araştırma Hastanesi (Klinik Şef Vekili) kurumlarında hizmet vermiştir. İstanbul Kartal Koşuyolu Eğitim ve Araştırma Hastanesinin Başhekimliği görevini  üstlenmiş olan  Prof. Dr. Ali Metin Esen, 2012 yılından beri İstanbul İli Anadolu Güney Kamu Hastaneleri Birliği, Tıbbi Hizmetler Başkanı olarak görev yapmaktadır. Kardiyoloji alanındaki ulusal ve uluslararası dergilerde 90 civarında bilimsel makalesi yayınlandı. Halen Koşuyolu Heart Journal Dergisi Editör Yardımcısıdır. Kardiyoloji alanının en saygın klasik kitaplarından biri kabul edilen ve toplam 2000 sayfa içeriğiyle kardiyolojinin tüm konularını kapsayan HURST’s The Heart isimli İngilizce kitabın çeviri editörlüğünü ve toplam 6 bölümünün de bizatihi çevirisini yaptı. Tıp dışında iyi bir Beşiktaş taraftarı, Klasik Türk ve Batı Müziği dinleyicisidir. Özellikle otobiyografi ve yakın tarih okumayı seven Prof Dr Ali Metin Esen evli ve bir çocuk babasıdır. İstanbul Ataşehir’de ikamet ediyor.

 

PROF. DR. NİYAZİ GÖRMÜŞ

27.07.1971 tarihinde Tarsus’da dünyaya geldi. Aslen Gümüşhane Torul İlçesi Alınyayla (Macara) Köyü’ndendir. Tarsus Sadık Eliyeşil ve Adana Mimar Kemal İlkokulu (1982) ve Adana Anadolu Lisesi’ni (1989) bitirdi. 1989’da girdiği Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden 1995 yılında mezun oldu. 1996 yılında Selçuk Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Kalp Damar Cerrahisi Kliniğinde ihtisasa başladı ve 2001 yılında Kalp Damar Cerrahisi Alanında Uzman oldu. Uzman doktor olarak aynı bölümde 2003 yılına kadar çalışmaya devam etti. Bu tarihte Selçuk Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Kalp Damar Cerrahisi’nde Yardımcı Doçent Doktor kadrosuna atanarak Öğretim Üyesi oldu. 2004 yılında Dubai’de katıldığı Uluslararası Kardiyoloji Toplantısında “Genç Araştırmacı Ödülü” aldı. 2005’de 6 ay süreli yurtdışında Kalp Damar Cerrahisi Alanında çalışarak bilgi ve tecrübesini arttırdı. 2006 yılında Doçentlik sınavını verip Kalp Damar Cerrahisi Alanında Doçent Doktor olma hakkını kazandı. 2012 yılında Profesör oldu. Bu tarihten itibaren Selçuk Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Kalp Damar Cerrahisi Kliniğinde Prof Dr olarak çalışmaktadır. İngilizce ve Almanca biliyor. Yurtiçi ve yurt dışında birçok toplantıya konuşmacı ve katılımcı olarak katıldı. Ulusal Tıp Dergilerinde yayınlanmış 40 makalesi, ulusal toplantılarda sunulmuş 40’tan fazla bildirisi, uluslararası dergilerde yayınlanmış 45 makalesi ve uluslararası toplantılarda sunulmuş 30 bildirisi bulunmaktadır. Türkiye’deki Kalp Damar Cerrahlarının birlikte hazırladığı Kalp Cerrahisi (2005) ve Kalp Damar Cerrahisi (2005) kitaplarında bölüm yazarlığı yaptı. Hipertansiyon ve Bypass Sonrası Yaşam (2000), Spor ve Kalbimiz (2003), Ekstrakorporeal Dolaşım (2005), Koroner Arter Hastalıkları ve Cerrahisi (2010) ve Kalp Hastalıkları ve Cerrahisi (2010), Damar Hastalıkları ve Cerrahisi (2010) kitaplarında yazarlardan biri olarak yer aldı. 1998’de Dr. Işık Solak ile evliliğinden 3 kız babasıdır. İngilizce ve Almanca bilmektedir.

 

PROF. DR. HASAN KELEŞ

15.03.1966 tarihinde Gümüşhane Kelkit Özen Köyünde dünyaya geldi. İlköğrenimini Kelkit Yatılı İlköğretim Bölge Okulu, Kelkit İmam Hatip Lisesi (Orta) ve 1988 yılında Trabzon İmam Hatip Lisesi’ni bitirdi. 1992 yılında KTÜ Fen Edebiyat Fakültesi Matematik Bölümü’nden mezun oldu. 1992–1993 arası Gümüşhane Anadolu Lisesi’nde öğretmenlik yaptıktan sonra Sakarya Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü’nde Yüksek Lisansını tamamladı. 1993’de Sakarya Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Matematik Bölümü Geometri Ana Bilim Dalına Araştırma Görevlisi olarak atandı. 1996 Sapanca MYO’da öğretim görevli kadrosuna kurulum-geliştirmek üzere atandı. 1993–1996 arası Sakarya Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Matematik Bölümü’nde Araştırma Görevlisi, 1996–2000 arası Öğretim Görevlisi olarak çalıştı. 2000–2003 arası KTÜ Fen Edebiyat Fakültesi’nde Yrd Doç Dr olarak görev yaptı. "d-boyutlu Fuzzy Lineer Uzaylar" üzerine birçok çalışma yaptı. 2003–2007 arası KTÜ Fen-Edebiyat Fakültesi Matematik Bölümü Analiz ve Fonksiyonlar Teorisi Ana Bilim Dalında Doçent ve 2007 yılında Profesör oldu. Halen bu görevi sürdürmektedir. 4 adet kitabı bulunmaktadır. Birçok bilimsel makale ve bildiri sahibidir.  Vatani görevini Kırklareli Vize’de tamamladı. TÜBİTAK (2007) ödülü bulunmaktadır. Hasan Keleş 19.yy dan beri kullanılan matrisler konusunda bir ilke imza atarak matrislerde bölmeyi buldu. Prof Dr Hasan Keleş evli ve iki çocuk babasıdır.

 

PROF. DR. ABUZER KENDİGELEN

07.07.1964 tarihinde Gümüşhane’de doğdu. Aslen Köse Salyazı (Posus) Beldesi’nden. İlk ve orta öğrenimini Gümüşhane’de tamamladı. Gümüşhane Lisesi mezunudur. 1985 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesini birincilikle bitirdi. 1986 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku Anabilim Dalına Araştırma Görevlisi olarak atandı. Yüksek lisans eğitimini 1987 yılında, doktora eğitimini ise 1994 yılında İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesinde tamamladı. 1986 yılında Araştırma Görevlisi olarak başladığı İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku Anabilim Dalında 1995 yılında Yardımcı Doçent, 1999 yılında Doçent ve 2005 yılında da Profesörlük kadrolarına atandı. Halen bu görevi kısmi statülü olarak devam ettirmekte olup, evli ve üç kız babasıdır. Almanca bilmektedir. Çek Hukuku, Notlu Türk Ticaret Kanunu ve İlgili Mevzuat, Türk Ticaret Kanunu ve İlgili Mevzuat, Hukuki Mütalaalar Cilt: VI 2004, Ticaret Hukuku -Uygulamalı Ders Örnekleri, Hukuki Mütalaalar Cilt: V 2003, Hukuki Mütalaalar Cilt: III, Makalelerim Cilt I, Kıymetli Evrak Hukuku, Hukuki Mütalaalar Cilt: I, Anonim Ortaklık Payı Üzerinde İntifa Hakkı, Taşıma Hukuku Mevzuatı, Prof. Dr. Ömer Teoman'a 55.Yaş Günü Armağanı, Ticari İşletme Hukuku, Makalelerim Cilt II, Hukuki Mütalaalar Cilt: VII 2005, Hukuki Mütalaalar Cilt: IV 2002, Hukuki Mütalaalar Cilt: II,  Kollektif Ortaklığın Anonim Ortaklığa Dönüştürülmesi, Anonim Ortaklık Payı Üzerinde İntifa Hakkı, Anonim Ortaklıkta Yönetime Katılma Haklarında İmtiyaz, Hukuki Mütalâalar: Mahkeme Kararlarıyla Birlikte: Ticaret Hukuku Kürsüsünde Onbeş Yıl ve makaleleri: Ticaret Hukuku Kürsüsünde Onbeş Yıl. GÜSİAD üyesidir. Evli ve üç kız babasıdır.

 

PROF. DR. OSMAN KÖSE

1967 yılında Gümüşhane Kürtün’de doğdu. Kürtün Yukarı Uluköy İlköğretim Okulu ve Samsun İmam-Hatip Lisesi’ni bitirdi. 1991 yılında Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Tarih Bölümü’nden mezun oldu. Samsun-Kavak Yaşar Doğu Lisesi’nde bir yıl öğretmenlik yaptıktan sonra 1992 yılında Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Tarih Bölümü’nde Araştırma Görevlisi olarak göreve başladı. Yakınçağ dönemi Osmanlı–Rus İlişkileri üzerine Yüksek Lisans ve Doktora eğitimini burada tamamladıktan sonra aynı üniversitenin Fen–Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümüne Öğretim Üyesi olarak atandı. 1998’de aynı üniversitenin Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü’ne Yrd. Doç. Dr. olarak atandı. Kazakistan, Amerika ve Almanya’da araştırmacı ve misafir öğretim üyesi olarak çeşitli zamanlarda dersler verdi ve projelerde görev aldı. 2005–2007 yılları arasında Balıkesir Üniversitesi Fen–Edebiyat Fakültesi ve 2007–2009 yılları arasında da Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nde Öğretim Üyesi olarak çalıştı. 2007 yılında Sakarya Üniversitesi’nde Doçent oldu. 2009’da Ondokuz Mayıs Üniversitesi’ne geri dönerek Eğitim Fakültesi’nde çalışmaya başladı. Bu süreler içinde yurt içinde ve yurt dışında çeşitli bilimsel araştırma projelerinde görev aldı, çeşitli idari görevlerde bulundu. Yurtiçinde çok sayıda projenin yanı sıra 2001’de Almanya’da, 2003–2005 arası Kazakistan’da, 2009’da ABD’de çeşitli üniversite ve bilim kuruluşunda araştırmalar yaptı. AB Erasmus Programı dahilinde çeşitli Avrupa Üniversitelerinde seminerler verdi. Osmanlı son dönemi Türk Dış Politikası, Türk Dış Politikasını Etkileyen İç Faktörler, Türk–Rus İlişkileri, Balkanlar ve Kafkasya üzerine çalışmaları devam etmektedir. 2013–2014 yılları arasında, bir yıl yakın dönem tarihi alanında çalışmalar yapmak üzere Başbakanlıkta görev aldı. 2014 yılında da Ankara Polis Akademisi Güvenlik Bilimleri Fakültesi’nde göreve başladı. Akademik çalışmaları daha ziyade Yakınçağ Osmanlı–Rus İlişkileri, Balkanlar, Kafkaslar ve Karadeniz havzası üzerine yoğunlaşmakta ve bu konular üzerine yayınlanmış bilimsel kitaplar ve makaleleri bulunmaktadır. Bilimsel çalışmaların yanında sosyal organizasyonlarda da aktif görevleri bulunmaktadır. Aydınlar Ocağı, Cihannüma ve Eğitim–Bir Sen gibi genel sivil toplum kuruluşlarının yanında çeşitli derneklerde üyelikleri ve görevleri bulunmaktadır. Halen Ankara Polis Akademisi’nde görev yapıyor ve Güvenlik Bilimleri Fakültesi’nin Dekanlığını yürütüyor. Evli ve üç çocuk babasıdır.

 

PROF. DR. MUZAFFER METİNTAŞ

02.09.1958 tarihinde Eskişehir’de doğdu. Aslen Gümüşhane Yeşildere Köyündendir. Ankara Gazi İlkokulu (1970), Ankara Gazi Ortaokulu (1972) ve Eskişehir Atatürk Lisesi (1974) mezunudur. ODTÜ Jeoloji Mühendisliği Bölümü (1975–1979) ve Anadolu Üniversitesi Tıp Fakültesi (1980–1986) mezunudur. 1986–1987 arası Pratisyen Hekim olarak Burdur Ağlasun’da mecburi sağlık hizmetini tamamladı. 1987–1991 arası Anadolu Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı’nda Araştırma Görevlisi, 1991–1994 arası Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (Anadolu) Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Görevlisi (Uzm. Dr. ve Yrd. Doç.), 1993 yılında Anadolu Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Başhekim Yardımcılığı yaptı. 1993 yılında Ankara Gülhane Askeri Tıp Akademisi’nde Kısa Dönem Askerliğini yaptı. 1994 – 1999 arası Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı’nda Öğretim Üyesi (Doçent) ve İsveç Stockholm’da Lung Medicine, Karolinska Hospital’da 1997 yılında Misafir araştırmacı olarak görev yaptı. Halen Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı’nda Profesör olarak görev yapmaktadır. İdari görevleri arasında; 1990–1992 arası Başhekim Yardımcılığı, 1999- 2001 ve 2004  - 2007 arası Anabilim Dalı Başkanlığı, 2003’de Tıp Eğitimi Alt Komisyon Üyeliği, 2004’de ESOGÜ Tıp Dergisi Editör Yardımcılığı ve 2007– 2008 arası ESOGÜ Rektör Yardımcılığı bulunmaktadır. Verem Savaş Derneği, Eskişehir Tabip Odası, Türk Beyin Damar Hastalıklar Derneği, European Respiratory Society, Forum of Euro-Asia-Mediterrenean Thoracic Societies Üyeliği, Anadolu Solunum Derneği Başkanlığı, Türk Toraks Derneği Merkez Yönetim Kurulu Üyeliği, Kongre Başkanlığı, Bilimsel Komite Başkanlığı, Eğitim Kitapları Editörlüğü, Şube Başkanlığı bulunmaktadır. 2012 yılında kurulan Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Akciğer ve Plevra Kanserleri Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğüne atandı. Ulusal ve uluslararası makale ve bildiri sahibidir. Kitap editörlüğü bulunmaktadır. Kütahya Dulkadir Köyü Arsenik Çalışması”  nedeniyle Ekopatoloji Derneği 1997 Türkiye Ekopatoloji Ödülü, Toraks Derneği 2003 ve 2005 yılı Uluslararası Yayın Ödülü ve Toraks Derneği 2007 Kongresi Poster Birincilik Ödülü bulunmaktadır. Evli ve iki çocuk babasıdır.

PROF. DR. ŞEVKİ SAKA

1940 yılında Gümüşhane Merkez Güvercinlik Köyü’nde dünyaya geldi. Dokuz yaşında hafızlığı tamamlayarak aynı köyün eğitmenli ilkokul üçüncü sınıfını bitirdi. Trabzon’da özel hocalardan Arapça ve Kuran’ın tecvit ve talimi ile ilgili bilgileri tahsil ederek, icazet aldı. 1964 yılında Gümüşhane Ortaokulunu, 1967 yılında Gümüşhane Lisesini dışarıdan bitirdi. 1960–1962 yıllarında askerlik görevini İzmir ve Konya’da yaptı. 1971 yılında Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nden mezun oldu. 1971–1979 yılları arasında Diyanet İşleri Başkanlığı’nda Bölge Vaizliği, Müftü Yardımcılığı, Müftü ve Teftiş Kurulu Üyeliği gibi birçok değişik görevde bulundu. 18 ay süreli Kuranı Kerim İhtisas Kursu’nu bitirdi. Bu arada Başkanlık bünyesinde açılan Kıraat-ı Aşere ihtisas kursunu başarıyla bitirdi. 1979 yılında Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’ne Araştırma Görevlisi olarak atandı. 1979 yılı Şubat ayında, Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesine Kuran-ı Kerim Okutmanı olarak atandı. 10 Temmuz 1979 tarihinde, Tefsir Kürsüsünde hazırlamış olduğu Kuran-ı Kerim’in Devlet Metodu adlı tezini vererek Doktor, 1982-1983 yılında Yardımcı Doçent ve 1990 yılında Doçent oldu. 1999 yılında ise Profesörlüğe yükseldi. A. Ü. İlahiyat Fakültesi Tefsir Anabilim Dalı Öğretim Üyesi olarak görev yapmaktadır. Prof Dr Şevki Saka evli ve dört çocuk babasıdır. Verdiği Doktora Dersleri: Kur’an-ı Kerim’in Davet Metodu, Şirk Problemine Kur’anî Yaklaşım. Yayımlanan Çalışmalar: Kur’an-ı Kerim’in Davet Metodu, Seha Neşriyat, 2. Baskı, İstanbul 199, İmam-Hatip Liseleri İçin Tefsir 1, Lise 3. Sınıf, Milli Eğitim Bakanlığı, İstanbul 1996, İmam-Hatip Liseleri İçin Tefsir 2, Lise 4. Sınıf (Prof. Dr. İsmail Cerrahoğlu ile birlikte), Milli Eğitim Bakanlığı, 10. Baskı, İstanbul 1996,  Yabancılaşma Karşısında Kur’an, İrşad Kitaplığı, Ankara 1997, Kur’an’dan Mesajlar I-II, İrşad Kitaplığı, Ankara 1997. Ulusal birçok makale ve bildiri sahibidir. Prof Dr Şevki Saka ve dört çocuk babasıdır.Arapça ve İngilizce bilmektedir.

 

PROF. DR. AYLA SAN

10.04.1943 tarihinde Gümüşhane’de doğdu. Gazipaşa İlkokulu ve Gümüşhane Lisesi’ni bitirdi. 1961’de Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi’ne derece ile girerek 1967’de mezun oldu. Aynı yıl Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Kliniğinde başladığı ihtisasını 06.06.1972’de “Böbrek Hastalıklarında Serum ve İdrar Osmolalite Değişiklikleri” teziyle tamamladı. 01.02.1973’te Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Kliniği Nefroloji Bölümünü kurmak için atandı. 1974–1976 arası 8 ay İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji Bölümü’nde eğitim gördü. 1975’de ilk Hemodiyaliz uygulamasını gerçekleştirdi. 1978’de “Kronik Böbrek Yetersizliğinde "Yükselen Myoinositol Seviyeleri ile Periferik Nöropatinin Oluşumu Arasındaki İlişki ve Deneysel Nöropati" teziyle Doçent ve YÖK’ün 07.10.1988 kararıyla Profesörlüğe yükseldi. 1980’de Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Kronik Böbrek Hastalıkları Tedavi Vakfı’nı kurdu. 1981–1982 arası Miami Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji Bölümü’nde ziyaretçi araştırmacı olarak çalıştı. Kasım 1982’de Nefroloji Bilim Dalı Başkanlığına atandı. 1983’de Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesinde “Kronik Ayaktan Periton Diyalizi (SAPD)” teziyle Nefroloji Uzmanı oldu. 1984’te modern bir diyaliz merkezini hizmete açtı. Nefroloji Kongresi tertipledi ve bu kongrenin kitabını bastırdı. Şubat 1987’de İç Hastalıkları ABD Başkanı oldu. Türk Hipertansiyon ve Böbrek Hastalıkları Derneği (1997) ve Türk Nefroloji Derneği (1973) yönetim kurulu üyesidir. Yurt dışı ve yurt içi nefroloji ve diyaliz dalında çok sayıda kongreye katıldı. 200’ü aşkın makale, kitapçık ve 5 kitabı var. Panel ve konferanslara katıldı. Tıp, Diş Hekimliği, Hemşirelik Yüksekokulu Yönetim Kurulu Üyeliği yaptı. Çeşitli dergilerin nefroloji danışmanlığını yaptı. 1990’da Japonya (JICA) bursuyla Tokyo’da lisan kursu gördü. 15.01.1991’e kadar Osaka National Cardiovascular Center’de Transplantasyon eğitimi aldı. Türk Nefroloji Derneği Doğu Bölgesi Sorumluluğunu üstlendi. 1993-2002 arası Sağlık Bakanlığı Diyaliz Bilim Kurulu Üyeliği, Türk Nefroloji Derneği Yönetim Kurulu Üyeliği yaptı. 1995’de Boston’da, Harward Üniversitesi Nefroloji kursuna katıldı. 1980’de kurduğu Anadolu Böbrek Vakfı’nı 1996’da Ankara'ya aldı. Sağlık, Eğitim, Araştırma Merkezi’ni kurdu. Ülkemizde Dünden Bugüne Diyaliz (1998), Anadolu Böbrek Vakfı Senedi (1999), Ülkemizde Diyaliz ve Transplantasyon (2000), Türk Nefroloji Tarihi (2002), Türkiye'de Hemodiyaliz ve Kalite (2003), Turkish History of Nephrology (2003), Türkiye'de Kronik Böbrek Yetmezliği ve Beslenme (2004), Türkiye'de Hemodiyaliz ve Kalite II. Sempozyumu Toplantı Kitabı (2004), Türkiye'de Kronik Böbrek Yetmezliği ve Beslenme II. Kongresi Toplantı Kitabı (2005) ve Türkiye'de Hemodiyaliz ve Kalite III. Sempozyumu Toplantı Kitabı’nı (2005) yayınlandı. Fotoğraf Sanat Kurumu, Gümüşhaneliler ve Gümüşhane’yi Sevenler Hizmet Vakfı Kurucu ve Yönetim Kurulu üyesidir. 2000’den bu yana IFKF (Uluslararası Böbrek Vakıfları Federasyonu) toplantılarına konuşmacı, katılımcı, oturum başkanı olarak katılmaktadır. Gümüşhane Devlet Hastanesi’nde diyaliz merkezi kurdu. 1998’de Gümüşhaneliler ve Gümüşhane’yi Sevenler Hizmet Vakfı Ankara Şubesini kurdu. Renaliz Gazetesini çıkarmaktadır. Aynı zamanda bir fotoğraf sanatçısı olan Prof. Dr. Ayla San 16 saydam gösterimi, 5 kişisel sergi düzenlemiş, 10 karma sergiye katılmıştır. Prof. Dr. Ayla SAN, 2006 yılından bu yana Ufuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji Bilim Dalı Başkanı olarak çalışmaktadır.

 

PROF. DR. NEDİM SARAÇOĞLU

Aslen Gümüşhane Karşıyaka Mahallesindendir. 1951 yılında İstanbul Anadolu Kavağı (Beykoz)’da doğdu. Babası Elektrik Teknisyeni Nurettin Bey, annesi Ulemaoğullarından Muharrem Beyin kızıdır. İlk ve orta tahsilini Sivas’ta, lise tahsilini Trabzon Lisesi’nde (1968–1971) tamamladı. 1975 yılında KTÜ Orman Fakültesinden Fakülte ikincisi olarak mezun oldu. 1974 yılında IAESTE bursu ile İrlanda’da ormancılık stajını yaptı. 1976 yılında MEB bursu ile Almanya’da iki yıl Freiburg Orman Fakültesi’nde bilimsel araştırmalar yaptı. Goethe Enstitüsünde Almanca dilini öğrendi. Yüksek lisans ve doktora eğitimini KTÜ Orman Mühendisliği Fakültesi’nde 1978 yılında tamamladı. 18 aylık askerlik görevini KKK’da Almanca Mütercim olarak Teğmen rütbesi ile tamamladı. 1979–1981 yılları arasında OGM Milli Parklar ve Avcılık Genel Müdürlüğünde Mühendis olarak çalıştı. 1981 yılında KTÜ Orman Fakültesine asistan olarak girdi. 1982 yılında Alman Akademik Değişim Bursu (DAAD) ile Freiburg Orman Fakültesi’nde 8 ay araştırma yaptı. 1990 yılında Kanada ve 1995 yılında Finlandiya’da düzenlenen IUFRO Dünya Ormancılık Kongresi’ne davetli olarak katıldı ve Orman Biyokütlesi ve Enerji Ormancılığı konularında ikişer bildiri sundu. 1992 yılında İsveç Enstitüsü bursu ile İsveç Üniversitesi Enerji Ormancılığı Araştırma Enstitüsünde 4 ay bilimsel araştırma yaptı. DAAD’nin iki aylık bursu ile 2003 yılında Almanya’da enerji ormancılığı konusunda inceleme ve araştırmalarda bulundu. Zonguldak Karelmas Üniversitesi Bartın Orman Fakültesi’nde 1988 yılında Dr, 1994 yılında Doçent ve 2000 yılında Profesör ünvanlarını aldı. 1993 yılından itibaren Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Bartın Orman Fakültesinde çalışmaktadır. 1996-2003 yılları arasında Dekan Yardımcılığı, 2002-2005 yıllarında Üniversite Senato Üyeliği, 2003-2008 yıllarında Orman Mühendisliği Bölüm Başkanlığı görevlerini yürüttü. 1994 yılından itibaren Orman Amenajmanı Anabilim Dalı Başkanlığı ve 2008 yılından itibaren Dekan Yardımcılığı görevlerini yürütmektedir. Çalışma alanları olan Orman Hâsılatı, Dendrometri, Orman Biokütlesi ve Enerji Ormancılığı konularında ulusal ve uluslararası düzeyde yayınlanmış 60 eseri vardır. İngilizce ve Almanca dillerini bilmektedir. Uluslararası ve yurtiçinde 54 civarında bilimsel makale, bildiri ve projelerin sahibidir. Orman Hâsılatı Bilgisi ve Küresel İklim Değişikliği, Biyoenerji ve Enerji Ormancılığı adında yayınlanmış kitapları bulunmaktadır. Evli ve iki kız babasıdır.

 

PROF. DR. YUNUS VEHBİ SÖZEN

1943 yılında Gümüşhane Torul İlçesinde doğdu. İlk ve ortaokulu Torul’da tamamladı. 1963 yılında Trabzon Lisesinden mezun oldu. Aynı yıl İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesine girdi. 1969 yılında fakülteden mezun oldu. Aynı yıl İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesinde Ortopedi ve Travmatoloji Kliniğinde Asistan olarak çalışmaya başladı. 1974 yılında “Tibia Diafiz Kırıklarının AO Kompresyon Osteosentezi ile Tedavisi” konulu uzmanlık tezini hazırladı. Uzman olduktan sonra aynı klinikte çalışmaya devam etti. Daha sonra 1974 yılında askerlik görevi nedeniyle Adana’da Askeri Hastanede Ortopedi Klinik Şefi olarak çalıştı. 2 Şubat 1976 da tekrar İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Kliniğine görevine döndü. İki yıl uzman olarak çalıştıktan sonra 1978 yılında bir yıllığına İngiltere’ye gitti. Burada Wales Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Kliniğinde çalıştı. 27.11.1980 tarihinde İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi Ana Bilim Dalında Doçent oldu. 27.11.1980 tarihinde İstanbul üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesinde gerekli sınavları vererek Ortopedi ve Travmatoloji Kliniğinde Doç. Dr. unvanını kazandı. 6 Ekim 1988 tarihinde “Menisküs Lezyonlarının MRI Tetkiki İle Değerlendirilmesi” adlı teziyle Profesörlüğe atandı. Birçok bilimsel makalesi yayımlandı. XVIII. Milli Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi başta olmak üzere yurtiçi ve yurtdışında birçok kongre ve panellere katıldı. Birçok sivil toplum örgütünde görev aldı. GÜSİAD üyesidir. Halen İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalında Öğretim Üyesi olarak çalışan Prof Dr Yunus Vehbi Sözen evli ve iki çocuk babasıdır.

 

PROF. DR. ORHAN ŞAHİN

1957 yılında Gümüşhane Torul İlçesi Zigana Köyü’nde dünyaya geldi. Babası Ramazan Bey, annesi Hatice Hanımdır. Zigana Köyü İlkokulu, Adana Ziya Paşa Ortaokulu ve Afyon Bolvadin Lisesi’ni bitirdi. 1982 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi Metalurji Mühendisliği Bölümü’nden mezun oldu. Yüksek Lisans eğitimini 1985 yılında ABD New York Brooklyn Polytechnic University Malzeme Bilimi ve Mühendisliği Bölümü’nde tamamladı. 1991 yılında aynı üniversite de Doktora eğitimini tamamladı. Yine aynı üniversite 1984–1990 yılları arasında Araştırma Asistanı ve 1990-1995 yılları arasında ise Öğretim Üyesi olarak çalıştı. Daha sonra yurda dönen Şahin 1996 yılında GYTE’de Yardımcı Doçent, 1998 yılında Doçent, 2003 yılında ise Profesör oldu. Halen Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü Rektör Yardımcılığı, Mühendislik Fakültesi Dekanlığı ve Malzeme Bilimi ve Mühendisliği Bölüm Başkanlığı görevini yürütmektedir. 2010 yılında Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü Rektörlüğüne getirildi. Prof. Dr. Orhan ŞAHİN’İN çok sayıda Uluslar arası bildiri ve makalesi bulunmaktadır. Çalışma alanları; Geçirimli Elektron Mikroskobu, Kompozitler, Sert Seramik Kaplamalar ve Sonlu Elemanlar Yöntemi kullanılarak Gerilme Analizi. Uluslar arası ve ulusal birçok bildiri ve makale sahibidir. Prof Dr Orhan Şahin evli ve iki kız çocuk babasıdır.  

 

PROF DR. AHMET ŞAHİNÖZ

01.03.1950 tarihinde Gümüşhane Torul’da dünyaya geldi. Babası Hayri Bey, annesi Hatuncuk Hanım. Namık Kemal İlkokulu (1963), Torul Ortaokulu (1966) ve Gümüşhane Lisesi’ni (1969) birincilikle bitirdi. 1974 yılında Hacettepe Üniversitesi, Sosyal ve İdari Bilimler Fakültesi Ekonomi Bölümü’nden mezun oldu. Yüksek Lisansını 1975 yılında Fransa Institut Agronomique Méditerranéen de Montpellier (Montpellier Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü)’nde tamamladı. Uzmanlık Diplomasını 1977’de Fransa Faculté des Sciences Economiques Université d’Aix-Marseille II (Aix-Marseille II Üniversitesi İktisat Fakültesi)’nden aldı. Doktora eğitimini 1979’da aynı fakültede tamamladı. Akademik İlgi Alanları: Makroekonomi, Maliye Politikası, Tarım İktisadı ve Politikası, AB ve Türkiye İlişkileri. 1979–1983 arası Hacettepe Üniversitesi Teknoloji Mesleki Yüksek Okulu Kooperatif İşletmeciliği Bölümü Öğretim Görevlisi ve 1983’den bu yana Hacettepe Üniversitesi İİBF İktisat Bölümü Öğretim Üyesi olarak görev yapmaktadır Ekim 1985’de Hacettepe Üniversitesi İİBF İktisat Bölümü’nde Doçent, Şubat 1992’de Hacettepe Üniversitesi İİBF İktisat Bölümü’nde Profesör oldu. 1985–87 ve 1989–90 yıllarında İktisat Bölümü Başkan Yardımcılığı, 1993–1995 yıllarında Dekan Yardımcılığı ve 2004’den bu yana Bölüm Başkanlığı yapmaktadır. Yurtdışı ve yurtiçinde çok sayıda proje, tebliğ, bildiri, uluslar arası ve ulusal makaleleri bulunmaktadır. Orta-Doğu Gıda Pazarları ve Türkiye, ABD-AET Türkiye Tarım Politikaları ve Dünya Pazarları (Ortadoğu), Avrupa Topluluğunda Ortak Tarım ve Dış Ticaret Politikası, AB ve GATT Karşısında Türk Gıda Sektörü (Çok Yazarlı), Türkiye Ekonomisi: Sektörel Analiz, Tarımda Yeni Politika Arayışları: Fark Ödeme (Çok Yazarlı) yayınlamış kitaplarıdır. Evli ve iki çocuk babasıdır.  

 

PROF. DR. ÜMİT TOPALOĞLU

1955 yılında Gümüşhane’de doğdu. Kale Nahiyesine bağlı Zimon (Akgedik) köyünden. Babası Gümüşhane Sanat Okulu Müdürlüğü yapan Ömer Hulusi Topaloğlu’dur. Annesi ihtilale kadar Gümüşhane Belediye Reisliği yapan Rüştü Esen’in kızı Seniha Hanım’dır. Dedesi Hacı Akif Topaloğlu zamanında Gümüşhane’de at arabaları ile nakliyecilik yapmış Bediüzzaman Hazretlerini Erzurum’dan Trabzon’a götürdüklerini amcası Zeki Topaloğlu (Sağlık Memuru) iftiharla anlatıyor. 1960 ihtilalinden sonra babasının tayini dolayısı ile Ankara’ya taşındı ve 20 sene Cebeci Şehitliği’nin önünde oturdu. Ankara Demirlibahçe İlkokulu, Ortaokulu ve Başkent Lisesi’ni bitirdikten sonra 1981 yılında Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden mezun oldu. Anarşik hareketlerin en hızlı olduğu dönemler bu devredir. Dr. Nezihe Hanımla (Hacettepe’den mezun, aslen Konyalı) evlendi.  TEK Ankara Sağlık Şubesi’nde 6 ay kadar çalıştıktan sonra Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı’nda ihtisas sınavlarını kazanarak 1982 yılında göreve başladı. Kayseri’de Zeynep ve Ömer adlı iki çocuğu oldu. 1986 yılında Genel Cerrahi Uzmanlığı ihtisasını tamamlayarak Sivas Asker Hastanesi’nde Genel Cerrahi Uzmanı olarak görev yaptı. Takiben İstanbul Haydarpaşa Numune Eğitim Hastanesi Genel Cerrahi Kliniğinde Uzman olarak çalışmaya başladı. Daha sonra başasistan ve şef Muavini oldu. Eşi Zeynep Kamil Hastanesi’nde Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları İhtisası yaptı.  Bu arada Etka isimli 3. çocuğu oldu. Değişik zamanlarda Doğubeyazıt, Bismil ve Şırnak’ta geçici görevlerle bulundu. 1997 tarihinde İ.Ü Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’ndeki sınavlar sonucunda Doçent oldum. Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Satınalma Komisyon Üyeliği ve Başkanlığı, Başhekim Yardımcılığı, Dönersermaye Komisyon Üyeliği gibi değişik idari görevlerde bulundu. Daha sonra Fatih Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı’nda Profesörlüğe atandı. Halen Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde Klinik Şefi olarak görev yapmaktadır. Halen Marmara Üniversitesi kadrosundadır. Türk Cerrahi Derneği, Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Derneği, İstanbul Cerrahi Derneği, Video-Laporoskopik Cerrahi Derneği ve İnternasyonal Gastroenteroloji ve Genel Cerrahi Derneği üyesidir. Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Dönem IV öğrencilerin Genel Cerrahi stajı uygulamalı ve pratik derslerinden Abdominal Travma, Benign ve Malign Mide Hastalıkları, Abdominal Muayene, Hasta Monitorizasyonu, Diabetik Ayak, Total Parenteral ve Enteral Beslenme, Meme Muayenesi, Herni Muayenesi ve Görüntüleme Metodları gibi derslerini vermektedir. Yurtdışında ve yurtiçinde yayınlanmış 100’ü geçen makale ve tebliğleri, bazı kitaplarda bölüm yazarlığı vardır. Kendisinden 2 yaş büyük ablası (İnci) ve 7 yaş küçük kız kardeşi (Ayşe Ülkü) ise halen ilkokul öğretmenliği yapmaktadır. Evli ve 3 çocuk babasıdır.

 

PROF. DR. ADNAN TUĞ

1945 Gümüşhane Şiran doğumlu. İlk ve ortayı Şiran’da ve liseyi Ankara Mustafa Kemal Lisesi’nde tamamladı. 1971 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun oldu. Aynı yıl Kaymakamlık Sınavını kazandı ve İller İdaresi Genel Müdürlüğü’nde kaymakamlık stajına başladı. KTÜ Hukuk Uzmanlığını kazanarak 1972’de göreve başladı. 1976’da Asistanlığı kazanıp kadro değişikliği ile aynı yıl doktoraya başladı. “Türk Özel Hukukunda Şekil” teziyle 1979’da doktor unvanı aldı. 1981’de Birleşmiş Milletler Bursuyla Tübingen Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde 6 ay araştırma yaptı. Mayıs 1984’te KTÜ’den Gazi Üniversitesi İİBF Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkiler Bölümü İş Hukuku Anabilim Dalı’na Yrd Doç olarak atandı. 1984-1986 arası Bölüm Başkan Yardımcısı olarak çalıştı. 1986-1987 yıllarında Gazi Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi’nde Kurucu Dekan Yardımcılığı görevini yürüttü. 1987’de Freiburg Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde 6 ay araştırma yaptı. 1990’da “İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku” dalında Doçent oldu ve 1991’de Doçent kadrosuna atandı. 1991-1994 arası Gazi Üniversitesi İİBF Dekan Yardımcılığı görevini yürüttü. 1994’de Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ne Kurucu Dekan Yardımcısı olarak atandı. 1995’de “Türk Hukukunda Toplu İş Sözleşmesi” konulu takdim teziyle Profesörlüğe yükseltildi. Eylül 1997 tarihinde emekli oldu. 03.10.1997’de Çankaya Üniversitesi’nde görev aldı. Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekan Yardımcılığı, Bölüm Başkanlığı ve Anabilim Dalı Başkanlığı görevlerini üstlendi ve tüm kurullarda görev aldı. 1999’da Sosyal Bilimler ve Fen Bilimleri Enstitülerini kurmak üzere görevlendirildi. Her iki Enstitüyü kurarak fiilen eğitim ve öğretime başlamalarını sağladı. Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde Hukuk Araştırma-Danışma ve Uygulama Merkezi (HADUM) Yönetiminde bulundu. 12.07.2004’de Çankaya Üniversitesi’nden ayrıldı. İşçi ve İşveren Sendika ve Konfederasyonlarının eğitim çalışmalarına katıldı. İş Hukuku, Sosyal Güvenlik ve Sosyal Politika konularında eğitim verdi. Konferans, sempozyum ve panel gibi toplantılarına konuşmacı ve tebliğ sunarak katıldı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın tüzük yönetmelik çalışmalarında görev aldı. 1984’de Gazi Üniversitesi’ne Yrd. Doç. Dr. olarak atandığı andan 2009’a kadar çok sayıda Yüksek Lisans ve Doktora Tezi yönetti, akademik jüride görev yapıp Doçentlik jürilerinde bulundu. Sayısız bilimsel makale ve bildiri sahibidir. Türk Özel Hukukunda Şekil, Sendikalar Hukuku, Türk Hukukunda Toplu İş Sözleşmesi, İşyeri Sendika Temsilciliği ve Teminatı, İş Güvencesiz İş Hukuku adlı kitapları bulunmaktadır. Evli ve 3 çocuk babasıdır.

 

PROF. DR. ZAFER ULUTAŞ

1960 yılında Gümüşhane Dörtkonak köyünde doğdu. İlköğrenimini Gümüşhane’ de orta ve lise öğrenimini babası Öğretmen Sait Ulutaş’ın görevi nedeniyle liseyi İstanbul Sefaköy Lisesi’nde bitirdi. 1984 yılında Atatürk Üniversitesi, Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü’nden mezun oldu. Mezuniyet  sonrası (1986–1987) Nevşehir Yem Fabrikasında İşletme Şefi olarak görev yaptı. Daha sonra Tarım Bakanlığı Kars Tarım İl Müdürlüğünde, 1988 yılında da Erzurum Doğu Anadolu Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğünde göreve başladı. Tarım Bakanlığı tarafından Hayvan ıslahı konusunda Master ve Doktora eğitimi için 1994 yılında yurtdışına (University of Wales, Galler, UK) gönderildi. Yurtdışı eğitimini Eylül 1998 de tamamlayarak yurda döndü. Ayrıca Tarım Bakanlığı tarafından 1988 yılında İCARDA da (Suriye) 4 ay Hayvancılık, 1992 yılında İskoçya da 2 ay süreyle Süt sığırcılığı ve 1997 yılında Almanya da (11–15 Ağustos, 1997) hayvan ıslahı konularında teorik ve pratik kurslara katıldı. 1999 yılında Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesine Yrd. Doç. olarak atandı. 7 Nisan 2003 tarihinde yapılan Doçentlik sınavını başararak Doçent unvanı aldı. 2010 yılında Profesörlüğe yükseldi. Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü’nde Öğretim Üyesi ve Zootekni Bölüm Başkanı olarak görev yaptı. 2014 Eylül ayında Niğde Üniversitesi, Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi Dekanlığına atandı. Uluslararası hakemli dergilerde (SCI) yayımlanan makaleleri, Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildirileri, Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleleri, Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildirileri bulunmaktadır. Prof Dr Zafer Ulutaş evli ve iki çocuk babasıdır.

 

PROF DR ÜMİT UZMAN

1952 yılında Gümüşhane Bağlarbaşı Mahallesi’nde dünyaya geldi. Postacı Abdi Uzman’ın oğludur. Gümüşhane Fevzipaşa İlkokulu (1958–1963), Gümüşhane Gazipaşa ve Gümüşhane Lisesi’ni bitirdi. (1966–1969) KTÜ İnşaat Mimarlık Fakültesi’nden İnşaat Yüksek Mühendisi olarak mezun oldu. (1969–1974)  Askerliğini yedek subay olarak İzmir Narlıdere ve Ankara Kara Harp Okulu’nda yaptıktan sonra 1976–1978 yılları arası Sakarya Devlet Mühendislik Mimarlık Akademisi’nde Mekanik Anabilim Dalında Asistan olarak çalıştı. 1978–1986 yılları arası KTÜ’de Asistan ve Araştırma Görevlisi kadrosunda çalıştı. 1986 yılında Yardımcı Doçent, 1990 yılında Doçent ve 2000 yılında Profesör oldu. KTÜ Gümüşhane Mühendislik Fakültesi’nde İnşaat Bölüm Başkanı olarak görev yaptı. Çalışma Alanları; Elastisite Teorisi, Plak ve Kabuklar, Yapı Dinamiği, Optimizasyon, Dinamik Stabilite. Verdiği Dersler; Mukavemet I, Statik, Mukavemet II, Dinamik. Elastisitede Enerji Yöntemleri (Yüksek Lisans) Bulunduğu Görevler; 1976–1978: Asistan–SDMMA (Sakarya Üniversitesi), KTÜ Mühendislik Mimarlık Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Yapı ve Malzeme Laboratuvarı Yöneticiliği, 2000 KTÜ Gümüşhane Mühendislik Fakültesi Senato Temsilci Üyeliği, 2000-2004 KTÜ Gümüşhane Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölüm Başkanlığı ve 2007 KTÜ Gümüşhane Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendislik Bölüm Başkanlığı görevinde bulundu. İnşaat Mühendisleri Odası Üyesidir. Aynur Hanımla evliliğinden iki çocuk babasıdır.

 

PROF. DR. BELKIS ÜNSAL

13.10.1951 tarihinde Gümüşhane’de doğdu. Avukat Hüseyin Eskicioğlu ve Emekli Öğretmen Yıldız Hanım’ın kızıdır. Gazipaşa İlkokulu ve Gümüşhane Lisesi’ni (1969) bitirdi. 1969 yılında girdiği Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde iki yıl okuduktan sonra 28.11.1975 tarihinde Erzurum Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden mezun oldu. Enerji Bakanlığı’nda bir yıl doktor olarak görev yaptıktan sonra 1976–1981 arası Ankara Numune Hastanesi’nde İç Hastalıkları (Dâhiliye) Anabilim Dalında ihtisasını tamamladı. 1 yıl Çanakkale Devlet Hastanesi’nde ve 1981–1986 yılları arasında Diyarbakır’da Özel Muayenehanesinde İç Hastalıkları Uzmanı olarak çalıştı. 1987–1989 arası İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde Gastroenteroloji Ana Bilim Dalında ikinci ihtisasını tamamladı. Aynı yıl bu klinikte Başasistanlık sınavını kazanarak Başasistan olarak göreve devam etmiştir. Aynı hastanede 1993 yılında Şef Yardımcısı oldu. 1997 yılında Doçent kadrosuna yükseldi ve Gastroenteroloji Bölüm Başkanı seçildi. 1998 yılında da Şeflik sınavını kazanarak aynı Kliniğe Şef olarak atandı. Halen İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Gastroenteroloji Klinik Şefi olarak görev yapmaktadır. Ekim 2014 tarihinde Profesörlüğe yükseldi. Türk Gastroenteroloji Derneği, Türk Karaciğer Araştırmaları Derneği, İltihabi Bağırsak Hastalıkları Derneği, Gastrointestinal Endoskopi Derneği ve Avrupa Karaciğer Hastalıkları Çalışma Kurulu (EASL) Üyesidir. 20'nin üzerinde yurt dışı, 100'e yakın da yurt içi yayını vardır. Evli ve Mehmet, Bulut ve Doruk’un annesidir.

 

PROF DR. AHMET YAŞAR

08.11.1950 tarihinde Gümüşhane Torul İlçesi’nde dünyaya geldi. İlk, orta ve lise eğitimini Gümüşhane’de tamamladıktan sonra Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi Kimya Bölümü’nden (1968–1972)  mezun oldu. Aynı üniversitede Asistan olarak çalışmaya başladı. Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi Kimya Bölümü’nde (1973–1975) yüksek lisansını ve yine Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi Kimya Bölümü’nde (1975–1981) Doktora eğitimini tamamladı. Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi Kimya Bölümü’nde Asistan (1973–1983), Gazi Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü Biyokimya Anabilim Dalında Yardımcı Doçent (1983–1989), Gazi Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü Biyokimya Anabilim Dalında Doçent (1989-1996) ve Gazi Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü Biyokimya Anabilim Dalında 1996’dan beri Profesör olarak görev yapmaktadır. 1985–1997 yılları arasında Gazi Üniversitesi Kimya Bölümü Bölüm Başkan Yardımcılığı, 1983- 2000 yılları arasında Biyokimya Anabilim Dalı Başkanlığı, 1998- 2001 yılları arasında Fakülte Yönetim Kurulu Üyeliği, 2000 yılından beri Kimya Bölüm Başkanlığı yaptı. Fakülte Kurulu ve Yönetim Kurulu üyelikleri yanında yaklaşık 12 yıl süre ile Bölüm Başkan Yardımcılığı ve 2000–2003 tarihleri arasında Kimya Bölüm Başkanlığı görevinde bulundu. Ulusal ve uluslar arası hakemli dergilerde makale ve bildirileri yayımlandı. Evli ve iki çocuk babasıdır.

 

PROF. DR. HASAN NURİ YAŞAR
1966 yılında Gümüşhane’de doğdu. Babası Hasan Bey, annesi Şöhret Hanım. Keçikaya Köyü İlkokulu, Kale Ortaokulu ve Gümüşhane Lisesi'nden (1982) mezun oldu. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu (1987). Aynı yerde Anayasa Hukuku Asistanı olarak akademik hayata başladı (1988). Yüksek lisansını İstanbul Üniversitesi'nde (Anayasa Hukuku-1991) yaptı ve doktoraya başladı. 1992 yılında akademik araştırma ve incelemeler yapmak üzere Fransa'da bulunuyor iken 30 Nisan 1993 de İstanbul Hukuk Fakültesi'nden ayrılmak zorunda kaldı ve Fransa'ya yerleşti. Paris, Strasbourg ve Nancy'de yaşadı. Université de Lorraine(Nancy 2)'de Milletlerarası Kamu Hukuku mastırı (Le Droit international public - 1994-1995) yaptı; yerde Avrupa Birliği (AB Ekonomik Alanı'nın Hukuki Çerçevesi) konusunda doktoraya başladı. Çalışmalarını daha rahat yürütebilmek için 1995 de Nancy'den Strasbourg'a dönerek Avrupa Konseyi ve İnsan Hakları Mahkemesi'nde araştırma ve incelemelerde bulundu. 1995-1996 arasında Karlsruhe'de (Almanya) yaşadı. 1997 yılında Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ne İdare Hukuku Asistanı olarak atandı. Türkiye'de başlayıp Fransa'da yazımını tamamladığı doktora tezi oy birliği ile kabul edildi (1999) ve Yardımcı Doçent (2001) oldu. İlk hakkında oybirliği ile Doçent (2003) ve Profesör (2009) ünvanı aldı. 2001 den itibaren Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi ve İİBF'de lisans, yüksek lisans ve doktora programlarında İdare Hukuku, İdari Yargılama Hukuku, Anayasa Hukuku, İmar Hukuku, Devlet Genel Teorisi vermektedir. Ayrıca 2005-2007 arasında İstanbul Ticaret Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde İdare Hukuku, İdari Yargılama Hukuku ve Avrupa Birliği Hukuku; 2013-2015 arasında Beykent Üniversitesinde de İdare Hukuku ve İdari Yargılama Hukuku dersleri verdi. Ayrıca Dışişleri Bakanlığı'nda İnsan Hakları Danışmanlığı (2005); Başbakan Başmüşavirliği (2005-2011); Başbakanlık Bilgi Edinme Değerlendirme Kurulu üyeliği (2004-2008); Türkiye Denizcilik İşletmeleri Yönetim Kurulu üyeliği (2005-2007); Marmara Üniversitesi Rektör Danışmanlığı (2006-2010); İstanbul 3. Numaralı KTVKK üyeliği (2005-2008, 2010-2011); M. Ü. İnsan Hakları Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdür Yardımcılığı (2006-2007); Milli Eğitim Bakanlığı'nın Kapasitesinin Güçlendirilmesi Projesinde Danışmanlık (2010) ve M. Ü. İdare Hukuku Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürlüğü (2011) yaptı. 1991-2012 yılları arasında Sorbonne, Robert Schuman (Fransa), Karlsruhe (Almanya), Cambridge, Oxford, LSE (İngiltere) Üniversitelerinde yaklaşık her yıl düzenli biçimde akademik ziyaret ve araştırmalarda bulundu. Çok sayıda sivil toplum kuruluşu tarafından düzenlenen toplantılarda ve TV kanallarında bilimsel içerikli tartışmalara katıldı. Uluslararası Sempozyumlarda konuşmacı ve yönetici olarak yer aldı. Yerel yönetimlerde hizmetiçi konferans ve eğitim çalışmalarına destek; siyaset akademilerinde dersler verdi. Akademik çalışmaları ve katıldığı sosyal etkinlikler yoluyla demokratik, şeffaf, hesap verebilir ve liyakat ilkesine bağlı 'iyi idare' arayışının sürdürülmesine; ifade, din - vicdan ve girişim özgürlükleri ile 'hukukunun üstünlüğü' anlayışının geliştirilmesine katkıda bulunmaya çalıştı. Ayrıca 2009-2011 yılları arasında yarı zamanlı öğretim üyesi olarak hukuk danışmanlığı yaptı. Halen 'Marmara Hukuk Fakültesi'nde İdare Hukuku Öğretim Üyesi olarak görev yapmaktadır. Mart-2016’da Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanlığına ve YÖK Üyeliğine getirildi. Yayımlanmış dört kitabı (İdare Hukuku, İmar Hukuku, İdari Yargı-Yargısal Emir, Eğitim Hakkı ve Özgürlüğü) vardır. Fransızca ve Türkçe çok sayıda makalesi bulunmaktadır. Evli ve iki çocuk babasıdır.

PROF. DR. MAHİR KADAKAL

28.04.1971 tarihinde Gümüşhane'nin Merkez Süle Köyü'nde dünyaya geldi. Emekli Eğitimci Erdoğan Kadakal'ın oğludur.25 Eylül 2011, 13:49İlköğrenimini Süle Köyü İlkokulu'nda, orta öğrenimini Sivas Yıldızeli Pamukpınar Öğretmen Lisesi orta kısmında ve lise öğrenimini Gümüşhane Mareşal Çakmak Öğretmen Lisesi'nde tamamladı. 1989 yılında Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Matematik Öğretmenliği Anabilim Dalı'na girdi ve 1993 yılında bu bölümden mezun oldu. 1993 Eylül'ünde Ondokuz Mayıs Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü'nde başladığı Yüksek Lisans eğitimini 1996 Haziran'ında "Lineer Diferansiyel Operatörlerin Bazı Temel Özellikleri" başlıklı tezi ile tamamladı. 16.02.1994 tarihinde Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Fen Bilimleri Eğitimi Matematik Anabilim Dalı'na Araştırma Görevlisi olarak atandı. 1996 yılında Ondokuz Mayıs Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Doktora programını kazandı. Üniversitedeki yeni yapılanmadan dolayı Araştırma Görevliliği kadrosu Ondokuz Mayıs Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Matematik Bölümü'ne aktarıldı. Mayıs 2000'de "Sınır Şartlarının Birinde Özdeğer Parametresi Bulunduran Regüler Sınır-Değer-Geçiş Problemi" isimli Doktorasını bitirdikten sonra aynı dönemde Ondokuz Mayıs Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Matematik Bölümü Uygulamalı Matematik Anabilim Dalı'na Yardımcı Doçent Doktor olarak atandı. 11.04.2006 tarihinde Üniversiteler arası Kurulun yapmış olduğu sınavın sonucunda Doçent oldu. 05.02.2008 tarihinde Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Matematik Bölümü Uygulamalı Matematik Anabilim Dalı'na Doçent Doktor olarak atandı. 2010 yılında Matematik Bölüm Başkanlığına ve ardından 2011 yılı Mayıs ayında Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu Müdürlüğüne atandı. 07.09.2011 tarihinde Profesör oldu. Halen Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Matematik Bölümü'nde Prof Dr olarak görev yapmaktadır. Ocak 2012 itibariyle Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Dekanlığı görevine atandı. 2012 Eylül ayında Giresun Üniversitesi Rektör Yardımcılığı görevine atandı. Aynı zamanda Giresun Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Matematik Bölüm Başkanıdır. 2015 Ocak ayında Giresun Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanlığı görevine atandı. Yurt içi ve yurt dışı dergilerde birçok makalesi yayınlanmıştır. Uluslar arası ve ulusal konferans ve sempozyumlarda yer almıştır. Ayrıca "Genel matematik-I" ve "Genel Matematik-I Problem Çözümleri" isimli iki adet kitapta yazarlık yapmıştır. Oğuzhan Emre ve Gülsüm Rengin adında iki çocuk babasıdır.